Bohumín - most

Jubilejní most  císaře Františka Josefa z roku 1898

Ocelový silniční most, který spojuje Bohumín a polské Chalupki, byl původně tříobloukový.Jeho stavba probíhala podle návrhu opavského krajského úřadu. Základní kámen byl slavnostně položen 1. září 1898 a v den císařských jmenin 4. října 1899 byl za velké slávy posvěcen a předán do užívání. Most byl 150 m dlouhý a 6 m široký. Vyžádal si investici 30 000 korun. Dvě mostní pole byla vyrobena v Prusku a jedno v Čechách.

Jako téměř vše co nějak souviselo s císařem FJI byl i tento most 18. ledna 1923 přejmenován na most Františka Palackého.

Zdroj: OD BOGUNU K BOHUMÍNU, Historický průvodce městem

Poznámka:

Bylo Rakousko-Uhersko skutečně zkostnatělé, byrokratické a nevím jak špatné, když dokázali v příhraničním městě zúřadovat, profinancovat a postavit most 150 m dlouhý za pouhých 13 měsíců?