Brno Královo Pole

Odstranění pamětní desky císaře FJI

Pamětní deska císaře Františka Josefa I. v Brně.
Vytkli jsme už jednou v Národní Politice správě města Brna, že za celou dobu od r. 1918 neměla kdy, nebo snad smyslu pro to, aby byly odstraněny hraniční kameny s německým označením, aby byly dokonale smazány různé bývalé nápisy škol, pojmenovaných po příslušnících rodu habsburského. V prvních dnech po převratu se ledabyle tyto věci zamazaly nějakou krycí barvou, anebo otloukly z omítky, ale nikomu nenapadlo pak později, že by se měly tyto opravy provést dokonale a s určitou důstojností. Je to přece jen na pováženou, máme-li dnes šestnáct roků po převratě školní budovy, na kterých pod okapovou římsou je zřetelně čitelný nápis C. k. reálka Františka Ferdinanda, anebo podobně. Nejkrásnější památka na rod habsburský je v Brně Králově Poli na zdi předzahrádky posádkového kostela. Je tam obrovská mramorová pamětní deska, hlásající na věčnou paměť, že tam byl návštěvou císař František Josef I. Po převratě to pomazali, dnes ale jsou deska i nápis opět skoro neporušeny.

Zdroj: Národní Politika ze dne 15. srpna 1934, kde na straně 3