Celý kompletní novinový arch, známka Merkur, emise r. 1867