Český Krumlov, busty při slavnostech

Záběry ze slavností, kde císařské busty jsou součástí výzdoby

Na stránkách http://www.kohoutikriz.org/priloha/kheme.php jsou dvě fotografie z akcí, kde jsou vidět busty císaře při slavnostních příležitostech.

Na prvním snímku pan starosta Franz Khemeter hovoří ke shromáždění k narozeninám císaře FJI 18. srpna 1915 a na druhém otevírá pan starosta  17. listopadu 1911 městskou nemocnici.