Dekret - GENERÁL MAJOR FERDINAND RITTER VON WUSSIN

Dekret na udělení hodnosti GENERÁL - MAJOR ... Františkem Josefem s vlastnoručním podpisem Františka Josefa - ,,FERDINAND RITTER VON WUSSIN - včetně speciálně vyrobeného koženého pouzdra... mimořádné .. RRR