Dopis 6 Kr. plus 3 Kr., veliké okraje, odesílatel pražský rabín Bondy