Dopis vyfrankovaný 15 centovým kolkem, razítko Poderbone