Dub nad Moravou

Na budově probošství byla pamětní deska císaře FJI

V Dubu nad Moravou, jen 10 km jižně od Olomouce, byl v polovině 18. století vybudován areál, jehož dominantou je poutní kostel Očišťování Panny Marie. Jde o nádherný vrcholně barokní chrám se dvěma 59 metrů vysokými věžemi.

15. července 1866 proběhla bitva u Tovačova mezi pruskými a rakouskými vojsky, která zasáhla i Dub nad Moravou. 21.října 1866 navštívil, při své cestě po místech bojů,Dub nad Moravou císař FJI. Tato návštěva je popsána v Olomouckých novinách ze středy 31. října 1866. Všichni starostové z postižených obcí byli pozváni do proboštského domu, kde k nim promluvil císař FJI:

" Slyšel jsem, že jste letos trpěli mnoho. Bolelo  mne to také. Chci býti dle možností nápomocen, abych ulevil bídě vaší."

Pan probošt potom promluvil za všechny obyvalele postižené bitvou. J. V. císař nařídil, aby panu proboštovi bylo vyplaceno 3000 zl., které byly rozděleny mezi obyvatelstvo.

Na počest této události byla 3. března 1867 na proboštské budově, mezi levá dvě okna na levé straně, zasazena pamětní deska s textem:

"Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I.,

prohlížeje zdejší bojiště ze dne 15. července,

dům tento nejvyšší návštěvou 21. října 1866 poctil."

Tato pamětní deska se zatím nenašla.

Zachovala se ale dělová koule z bitvy v roce 1866, která je zasazena do omítky fary v místě, kde byla dřív pamětní deska.