Frýdlant v Čechách

Pamětní deska na radničním schodišti.

Frýdlant (německy Friedland, někdy také Frýdlant v Čechách) je město na severu Čech ležící v okrese Liberec v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku na okraji Jizerských hor.

Radniční budova je postavena ve stylu německé novorenesance z hrubých komínových neomítnutých cihel /jedině v nádvoří má omítku/, římsy, štíty a ozdoby jsou vytesány z pískovce. Rohová věž je 48 m vysoká. Nad dvěma balkony a hodinami se nachází ochoz, čtyři nárožní vížky a nejvýše ční dlátová střecha zakončená dvěma makovicemi. Průčelí dvoupatrové budovy tvoří podloubí nesoucí balkon, nad nímž se nachází veliké sdružené vitrážové okno hlavního sálu. Po jeho stranách zdobí průčelí sochy z dílny vídeňského sochaře Friedela : levá je alegorií práce a obětavosti, pravá věrnosti a spravedlnosti. Štítu dominuje městský znak držený dvěma pážaty. Na výzdobě radnice se podíleli i další umělci: raspenavský sochař Heinrich Scholz, jenž vytvořil bystu Albrechta z Valdštejna, umístěnou na schodišti, Johann Ressel, autor vitrážových oken, R.H.Schwinenbauch, malíř obrazu Frýdlantu, zavěšeného v obřadní síni, Lederle, tvůrce do dřeva vypalovaných obrazů, rovněž visících v obřadní síni. Nad Valdštejnovou bystou bývala na schodišti umístěna pamětní deska s textem v němčině:

"Za vlády Jeho Majestátu císaře Franze Josefa I. vybudovalo německé město Frýdlant tuto radnici v letech 1892-1896, v době správy starosty Johanna Krause, podle plánů c.k. stavebního rady Franze rytíře Neumanna z Vídně prostřednictvím zdejšího stavebního mistra Wilhelma Stárze. Frýdlantská spořitelna pod vedením ředitele Heinricha Ehrlicha umožnila tuto stavbu svými příspěvky."

Zdroj:  http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/historie-a-pamatky/frydlantska-radnice.html