Jeseník, ztracená busta císaře FJI

Dědictví po zemřelém lázeňském lékaři Josefu Schindlerovi

Podle posledního opatření (závěti) nedávno zemřelé majitelky lázeňského ústavu v Gräfenberku paní Marie Schindlerové, vdovy po zemřelém lázeňském lékaři Josefu Schindlerovi, dostala se do vlastnictví zdejšího městského muzea 90 cm vysoká busta našeho císaře, ze slezského mramoru z lomu ve Velkých Kuněticích, dříve patřící se statkem Velké Kunětice panu Josefu Schindlerovi. Busta je dílem Raimunda a Rafaela Kutzerových z Horního Údolí, synů proslulého sochaře Bernarda Kutzera, který zemřel r. 1864 v Horním Údolí. Busta zhotovena v osmdesátých letech minulého století (19. století), tehdy byla delší
dobu ve vídeňském domě umělců. Raimund se narodil roku 1833 a Rafael Kutzer roku 1840 v Horním Údolí. První žije v Horním Údolí, druhý v Adolfovicích.

Busta se bohužel nedochovala.

Zdroj: http://www.muzeum.jesenik.net/prispevky/muzeum.pdf