Klipa 2.12. 1848 / 1888

František Josef - 40 let vlády