Kněždub

Obec Kněždub (185 m.n.m.) má v současnosti 1100 obyvatel – leží v mozaice sadů, polí a vinic na úpatí vrchu Šumárníka (398 m.n.m.). Nachází se cca 5 km od města Strážnice a 10 km od města Veselí nad Moravou. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898, postavený v pseudogotickém stylu. Interiér kostela je vymalován nezvykle moderním stylem ak. malířem Vojmírem Vokolkem. Krásou a bohatstvím místních tradic a krojů byli koncem 19. a 20. století inspirováni známí regionální umělci – malíři Joža Úprka a Antoš Frolka, i Úprkův bratr Franta – sochař, kteří zde mají své rodné domy. Všichni jsou taktéž pochováni na místním hřbitově zvaném „Slovácký slavín."

Oslava panovnického jubilea v Kněždubě.
Hned na jaře počalo se stavbou jubilejní silnice ve Výhoně; až se kněždubští občané z Ameriky vrátí, ani Výhonu nepoznají; na místě bezedné cesty, kde za velkého sucha nebezpečno bylo jeti, jest nyní krásná, rovná silnice. Druhý pomník tohoto jubilea jest nový betonový most a bylo ho potřebí jako soli. Třetí pomník císařského jubilea dohotoven, když v pátek 24. čevence t.r. nové hodiny počali ukazovati a oznamovati čas. Tabulka věnovací zní: „ Na oslavu 60letého panovnického (1848 – 1908) jubilea J.V. císaře a krále Františka Josefa I. nákladem p. starosty postaveny tyto hodiny za faráře dp. Jindřicha Živného, starosty p. Mart. Miroše, nadučitele p. Jos. Břeně v červenci 1908".
Zásluhu o tyto pomníky jubilejní třeba přičísti jedině p. starostovi Mart. Mirošovi. Dobře tak p. starosto a občané Kněždubští. Těmito pomníky ctíte panovníka svého, krásný příklad úcty k panovníku dáváte svým potomkům a zároveň ozdobujete a povznášíte svou obec. Hodiny jsou od známé firmy brněnské Moravus.

Tak tento článek vyšel ve Slováckých Novinách ve středu 5. srpna 1908. Do Ameriky jezdili kněždubští za prací. Firma František Moravus, první moravská výroba hodin, vyráběla věžní hodiny.