Libel

Obnovená obecná škola slouží obci více než 100 let.

V roce 1888 začíná místní školní rada řešit problém – stará škola již nevyhovuje, je malá. Dne 24.8.1890 byl dán návrh na stavbu nové, ale nebyly peníze a návrh odložen. Teprve 2. července 1906 se rozhodlo o stavebním místě pro novou školní budovu. Obci prodal část své zahrady pan Josef Provazník čp. 10 za 4 K za 1 čtverečný sáh s tím, že mu obec přenechá budovu staré školy i s pozemkem za cenu 3.000,- K. V listopadu 1907 navrhl na zasedání místní školní rady František Chaloupka, aby bylo započato jednání o stavbě a 2. prosince již rada stavbu schválila. V únoru 1908 předložil stavitel Vincenc Hlaváček z Kostelce nad Orlicí plány, v říjnu byly otevřeny nabídky na stavbu a 25.11.1908 byla stavba povolena. První práce na stavbě započaly 1. dubna 1909 a 15. srpna měla být škola již hotova, ale pro nepřízeň počasí se práce pozdržely a stavba byla zkolaudována až 21. listopadu 1909 a téhož dne i vysvěcena. Na žádost místní školní rady povolila zemská školní rada užívat názvu :

JUBILEJNÍ OBECNÁ ŠKOLA CÍSAŘE A KRÁLE FRANTIŠKA JOSEFA I.

Tato pamětní deska byla umístěna na škole až do roku 1928 či 1929, potom byla uložena do muzea v Kostelci nad Orlicí.
Po kolaudaci 21. listopadu 1909 vykonal pan farář Jaroslav Petr z Častolovic svěcení nové školní budovy. Před školou vyprojektoval Alois Jemelka , vrchnostenský zahradník v Častolovicích, malý park, který začal realizovat už na podzim 1909 správce školy Jindřich Pejše. Na jaře roku 1910 nechala obec vybudovat ke škole mozaikový chodník.

Zdroj: http://www.oulibel.cz/historie-skoly

Foto autor: Petr1888 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53656795

Obec Libel v okrese Rychnov nad Kněžnou má pouhých 120 obyvatel, ale i školu postavenou v roce 1909. Dnes už asi nikdo nepochopí, jak mohla taková nádherná dvoupodlažní budova vzniknout jen pro jednotřídku.
Současníkům a hlavně starostce Boženě Šedové, která zde starostuje již dvacet let, slouží ke cti, že nedopustili její demolici, ale naopak ji zrekonstruovali do původní podoby. A to přesto, že se zde od roku 1960 už neučí.
Budova tak žije dál, i když zcela jiným životem: v prostorné jednotřídce se dnes oddává, konají se tu plesy i společná setkání místních obyvatel. V přízemí, kde býval byt učitele, se našel prostor pro obecní úřad, místnost pro stolní tenis i knihovnu. Další prostory (stejně jako"horní sál") si mohou obyvatelé pronajmout za malý poplatek pro soukromé oslavy.


Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/opravena-skola-je-centrem-obce-misto-uceni-se-zde-ale-oddava-a-tanci-10m-/rekonstrukce.aspx?c=A120110_221303_rekonstrukce_rez