Ludvíkov pod Smrkem

Pamětní kámen císaře FJI z roku 1908 předělaný na kámen Hanse Kudlicha.

Ludvíkov pod Smrkem je dnes místní část Nového Města pod Smrkem a je vzdálen caa 1 km jihovýchodním směrem.

v Ludvíkově existoval od začátku 20. století ještě jeden významný památníček, bohužel již nedochovaný a dnes ani nepřipomínaný.Stával před ludvíkovskou školou do 17. října 1908 a připomínal 60. výročí vlády císaře Franze Josefa I. Jednalo se o prostý přírodní kámen, podle článku cituji: „ve formě špičaté kuželky". Vysoký byl 1 metr a 70 cm. Byl umístěný na základně čtvercového tvaru o hraně 1 metr. Celý pomníček míval pěknou úpravu, chráněný byl řetězovou ohrádkou. Býval udržovaný. Na kameni hlásala tabulka:

„Ku vzpomínce 60. výročí jubilea vlády císaře Franze Josefa I. 1848–1908" (v něm.: Zur Erinnerung an das 60 jährige Regierungsjubiläum sr. Majestät Franz Josef I. 1848–1908).

Tato tabulka po vzniku samostatné Československé republiky 28. října 1918 musela být odstraněna. Nic nesmělo připomínat
staré rakousko-uherské mocnářství a jeho představitele, císaře pána především. Na původní přírodní kámen byla později    ( 31. května 1925 )     umístěna tabulka se jménem Hanse Kudlicha, poslance říšského sněmu a velkého bojovníka za práva drobných zemědělců. 

Pomníček, později poškozený, stával na místě vpravo od ludvíkovské školy asi do 50. let minulého století. Pak byl bohužel
nenávratně zničený a dnes nic jeho místo nepřipomínáPodrobně je slavnost odhalení pamětního kamane popsána v Novoměstských novinách březen- duben 2011.

Zdroj: Novoměstské noviny leden - únor 2011, s. 16

Zdroj: http://www.hans-kudlich.cz/pomniky-pamatniky/ceskerepublice/ludvikov-pod-smrkem.html