Maršovice u Jablonce nad Nisou

Dochovaná pamětní deska císaře FJI bez ozdobného rámu.

Obec Maršovice leží asi 4 km jihovýchodně od centra Jablonce nad Nisou, na sedle mezi Maršovickým a Dalešickým vrchem v nadmořské výšce 668 m.Jedná se o protáhlou obec, která navazuje na obce Kokonín a Krásnou.

První zmínku o pamětní desce císaře FJI jsem našel na stránkách
http://spolekpatron.cz/clanek-101

Historické fotografie i s doprovodným textem mi velmi ochotně předal pan Jaroslav František Švásta, fotokronikář Maršovic. Pan Švásta mi napsal:
Zmíněnou desku jsem před lety-(cca1985) objevil ve sklepě bývalé staré školy(1905-1974) při adaptaci na sklad civilní obrany. Po letech jsem zjistil i kde bývala umístěna a nový vlastník budovy NISASPORT-elektronik- celkem nic nenamítá proti zpětnému umístění. Na zdech školy jsou ještě patrny zamazané otvory po šroubech.

Odhalení pamětní desky císaře FJI je popsáno v deníku Gablonzer Tagblatt ze dne 28. srpna 1908. Tento článek mi našla v jabloneckém archívu obdivuhodná paní Petrásková a přeložila moje žena.

Maršovice 26. srpna 1908 ( Oslava slavnostního odhalení a vyznamenání hasičů).
Náš spolek válečných veteránů oslavil minulou neděli slavnostním způsobem odhalení pamětní desky 60. letého panování císaře FJI, jehož se zúčastnili veškeré místní spolky, školní mládež a mnoho obyvatel obce. Ve 3 hodiny odpoledne vyšly místní spolky z hostinců U Jírů a Ostrý Roh, načež se slavnostní průvod vydal až ke školní budově za doprovodu hasičské hudby a dělových salv obcí bohatě vyzdobenou vlajkami.
U školy všechny účastníky srdečně pozdravil jménem obce obecní radní a patron spolku pořádajícího slavnost pan Franz Hoffman a poblahopřál spolku veteránů k tomuto patriotickému shromáždění, načež měl slavnostní řeč pan nadučitel A. Ondruška, jež končila trojnásobným provolání slávy císaři. Poté byla odhalena pamětní deska umístěná na školní budově vyrobená sochařem panem Thorschem z Jablonce. Žulová deska je v ozdobném rámu, nahoře je císařská koruna s dubovými a vavřínovými větvičkami. Na desce je věnování:


Na trvalou památku
na slavné 60-ti leté panování
Jeho Majestátu císaře
Františka Josefa I.
zřídil
spolek válečných veteránů
Maršovice
1908

Na závěr zahrála kapela národní hymnu a přítomní se přidali zpěvem. Po podpisu některých pánů do pamětní knihy následoval odchod do sálů pana Eduarda Juppe, kde se četly dopisy přednosty úřadu c.k. okresního hejtmanství pana Müllera von Müllersheim a c.k. místodržitelského radního pana E. Strachotínského. Po srdečných děkovných slovech předsedy spolku pana Josefa Boudy oficiální část této oslavy skončila. Uvedený pan předseda se nejvíce zasloužil o vznik a provedení této slavnosti, za čož mu patří nejvyšší uznání.
U příležitosti oslavy jubilea provedli místní dobrovolní hasiči v tomtéž lokálu dekorování 3 členů státními čestnými medailemi a udělení čestných diplomů za 20-ti letou službu dvaceti členům.