Močidlec

Pomník císaře FJI v podobě velké pyramidy z kamenů

Obec Močidlec, německy Modschiedl, leží na jižním úpatí Kamenného vrchu (538 m n.m.) v Tepelské vysočině asi 4 km východně od Pšova.

Pomník císaře Františka Josefa I. (1830-1916) od neznámého autora v podobě pyramidy vyskládané ze žlutých křemencových kamenů byl slavnostně odhalen v červenci roku 1910 u příležitosti obecních oslav 80. narozenin panovníka na významném rozcestí lesních cest při bývalé cestě do Rabštejna nad Střelou a k Nučickému mlýnu v údolí říčky Střely asi 2,2 kilometru východně od vsi Močidlec (Modschiedl).  Na pyramidě bývala osazena pravděpodobně pamětní nápisová deska s německým textem:

„1830-1910. Zum ewigen Gedächtnis an das 80. Geburtstagsfest Sr. Majestät Franz Josef I. Juli 1910. Hier gut deutsch jeder Zeit". (1830-1910. Na věčnou památku na oslavy 80. narozenin Jeho Veličenstva Františka Josefa I. Červenec 1910. Zde dobře německému v každé době.)


Patrně po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal pomník udržován a postupně chátral. Následně byla snesena nápisová deska a jednotlivé kameny seskládané pyramidy postupně rozvaleny. Dnes na původním místě zůstává pouze zarostlá neuspořádaná hromada rozvalených kamenů.

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 582
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 250

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mocidlec-pomnik-frantiska-josefa-i