Museum Baden u Vídně

Památeční oválná plaketa s císařem Františkem Josefem - Museum Baden u Vídně