nádražní dopis

Velký formát - A3 - nádražní dopis / průvodka zboží dopravované vlakem + frankováno kolkem