Novoroční šprým

Novoroční šprým, vystřižený F.J. a otočený uvnitř známky, cena záliby, skutečně prošlé