Patriotika - talíř s vojáky Rakouska - Uherska a Německa

Patriotika - talíř s vojáky Rakouska - Uherska a Německa / začátek války 1914 - 1916

                                        75,- Euro