Rakouská celina dofrankovaná známkou emise 1908 - malý výskyt