Šluknov

Šluknov-slavnostní odhalení původního památníku 60. výročí panování císaře FJI

Dne 17. srpna 2013 byl na Křížovém vrchu ve Šluknově slavnostně odhalen původní památník 60. výročí panování císaře FJI a u něj vysazen Císařský dub. Slavnost začala pochodem účastníků ze šluknovského náměstí na Křížový vrch. Po nástupu vysloužilců v slavnostních uniformách a hostů kolem památníku následovaly krátké slavnostní projevy, vysvěcení pomníku knězem, předání pamětních medailí a slavnostní salva. 

Co tomu předcházelo?

Na konci roku 2011 informoval pan Gert Ritschel šluknovské vysloužilce o tom, že v hrázi vypuštěného rybníka je vidět nějaký pomník. Vysloužilci vyzvedli pomník a po jeho očistění zjistili, že se jedná o pomník, který vztyčili v roce 1908 šluknovští vysloužilci k 60. výročí vlády císaře FJI. Přitom byl u pomníku vysazen i Císařský dub. Původní památník a dub stáli v dnes již zaniklé lokalitě a tak bylo po dohodě s městem vybráno nové místo pro pomník a Císařský dub v lokalitě Křížového vrchu, kde v blízkosti dalších pomníků našel důstojné místo.

Nalezený pomník byl členy Svazu vysloužilců vlastním nákladem zrekonstruován. Je pro ně velmi významný a cenný, protože jej postavili původní šluknovští vojenští vysloužilci z doby Rakousko-Uherska, na jejichž tradici Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české přímo navazuje.

Zdroj: články Hynka Domalípa