Trumpeta

Dvě bronzové trumpety s rakouskou orlicí z roku 1866 .... krátká a dlouhá verse