Veliký hrníček - kafák s portréty císaře Viléma a Františka Josefa