Velký soubor pohlednic - portréty Františka Josefa / některé mimořádné