Výročí vlády Františka Josefa I. - 1848-1898/rakouská orlice - VIRIBUS UNITIS