Výstřižek z listiny s kolky

Výstřižek z listiny s kolky : 5krát 20 guldenů , jednou 6 guldenů a jednou 25 krejcarů