Zajatecké tábory , věznice a vojenská pošta - I.světová válka