zpáteční recepis

Ručně psaný zpáteční recepis dofrankovaný 10 Kr. známkou, mimořádně malý výskyt